Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

La instal·lació de caixes niu per a mallerengues

Aquest és un exemple de tècnica de gestió integrada de plagues, en aquest cas, per a lluitar contra la processionària. (Vídeo 4 GIP) Març 2024

En altres vídeos ja s’ha comentat que la gestió integrada de plagues és una tècnica que prioritza la prevenció i la conservació de la fauna auxiliar natural, posant per davant els sistemes sostenibles i poc contaminants enlloc de sistemes de control més agressius, com pot ser l’ús de fitosanitaris.

La processionària del pi és una plaga que cal tenir controlada perquè pot afectar als pins i als cedres dels parcs de la nostra ciutat. Tot i que aquesta plaga té nombrosos enemics naturals, la seva presència als parcs i jardins urbans és força limitada, a causa, principalment, de la manca de zones de refugi i d’aliment. Per tant, si es vol instaurar un sistema de gestió integrada per tractar aquesta plaga cal fomentar refugis i fonts d’alimentació pels seus enemics naturals.

En el cas de Ripollet ja fa anys que es posen en marxa projectes alineats amb els principis de gestió integrada de plagues en l’arbrat urbà. Els projectes es desenvolupen en dos àmbits diferents: per una banda, es treballa la millora de la disponibilitat d’aliment pels insectes als prats i, per l’altra, en la millora de la disponibilitat de refugis pels ocells insectívors als arbres.

D’aquesta manera, a Ripollet s’ha anat substituint les gespes dels parcs per prats naturalitzats, constituïts per espècies molt més riques en pol·len i nèctar que la gespa, que permeten alimentar els insectes auxiliars de les plagues. Per altra banda, tot i que la presència d’ocells als parcs és actualment força important, les espècies més útils en el control de la processionària, com la mallerenga carbonera, encara ho són poc, degut segurament a la manca de cavitats i altres espais on poder fer el niu. Per això, es va dissenyar un projecte consistent en la construcció i instal·lació de caixes niu per a mallerengues per tal de facilitar refugi a aquests enemics naturals de la processionària del pi.

En total es van muntar un total de 24 caixes niu, les quals van ser muntades per alumnes de PFI de Jardineria i de 4t d’ESO del col·legi Sant Gabriel. Posteriorment, es van instal·lar a diversos arbres del bosc dels Pinetons i a l’espai arbrat existent entre la rambla dels Pinetons, l’avinguda de Maria Torras i el Camí de la Serra, ja que compten amb prats naturalitzats i un cercle de prat on les mallerengues podran trobar-s’hi protegides.

El projecte es va iniciar al novembre de 2023, amb la definició del projecte i l’establiment de les àrees destinades a l’estudi, i finalitzarà al febrer de 2025, amb la redacció d’un informe amb resultats, conclusions i recomanacions. En aquest temps, s’hauran executat diverses fases, com el muntatge i la instal·lació de les caixes nius per les mallerengues (al desembre de 2023), la que es realitzarà durant la primavera de 2024 per executar el pla de gestió de prats i un control de la presència de fauna auxiliar, i la que tindrà lloc a la tardor–hivern de 2024 , en la que es seguirà controlant la presència de fauna auxiliar i es verificarà l’ocupació dels refugis d’aus.

Com en altres ocasions, en aquest projecte ha participat un nombrós grup de professionals i col·laboradors, encapçalat pels tècnics de Protecció del Medi de l’Ajuntament de Ripollet. Per la seva banda, l’empresa Adalia Gestió, assessorada per l’ornitòleg Jordi Baucells, s’han encarregat de redactar i executar el projecte. Finalment, personal de Jardinet, SCCL, i de Casa Natura, juntament amb els anteriorment mencionats alumnes de PFI de Jardineria i de 4t d’ESO del col·legi Sant Gabriel, també han col·laborat en el muntatge i instal·lació de les caixes niu.