Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Deutes de lloguer derivat de l’impacte econòmic Covid19

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19. La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020

La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.

El titular del contracte de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19

Es tracta de prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer. Cal ser titular d'un contracte de lloguer i complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat i el límit en les quotes de la renda de lloguer.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Aquestes prestacions es poden sol·licitar en qualsevol moment. No es poden tornar a demanar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.