Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Pla Local d’Habitatge

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Procés participatiu per a la redacció del Pla Local de l'Habitatge de Ripollet.

L'adreça de l'enllaç és: /fs-ajripollet/ajripollet/resolveuid/df198aa7577449568d1259dda5f2d1be

En sessió plenària de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Ripollet pel període 2021-2026. Tant l’acord com el text complert del Pla Local d’Habitatge es troba sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler municipal, als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions.