Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Accés al document íntegre

En sessió plenària de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Ripollet pel període 2021-2026. Tant l’acord com el text complert del Pla Local d’Habitatge es troba sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a l’e-Tauler municipal, als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions.