Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Institut Palau Ausit

Institut Palau Ausit, imatge de la façana

Contacte 

Ctra. de Santiga, 56
Tel. 936 923 204
A/e: a8035295@xtec.cat
Web: inspalauausit.cat
Codi del centre: 08035295

Oferta educativa

Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat de ciències i tecnologia
Batxillerat d’humanitats i ciències socials

PFI d'"Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas"

Cicles formatius de grau mitjà:
   * Administració i gestió
   * Manteniment electromecànic
   * Instal·lacions elèctriques i automàtiques
   * Electromecànica de vehicles automòbil
Cicles formatius de grau superior:
   * Automatització i robòtica industrial
   * Administració i gestió
   * Mecatrònica industrial
   * Automoció 

Adscripció

Àrea d’influència de la preinscripció: A
Escoles adscrites: Escola Josep Mª Ginesta

Característiques

Horari lectiu: de 8 a 14.30 h i de 15.30 a 21.35h
Cantina: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí

Equipaments

* Aules d’equipaments amb sistemes informàtics i de projecció.
* Laboratori de física
* Laboratori de química
* Dues aules de tecnologia
* Aula de música
* Aula de dibuix
* Gimnàs i dues pistes d’esports equipades
* Aules d’administració i gestió
* Tallers d’electricitat-electrònica
* Aula-taller d’automatització industrial
* Taller d’automoció
* Taller d’instal·lació i manteniment
* Taller de mecatrònica industrial

AMPA

A/e: ampaiespalauausit@gmail.com
Serveis que hi ofereix:
* Socialització de llibres
* Tallers extraescolars
* Activitats esportives.

Presentació del centre

Missió de l’Institut Palau Ausit
* Formar, orientar i acreditar els nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
* Cooperar amb les famílies, en tot el procés de formació dels nostres alumnes.
* Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
* Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes.

Projectes pedagògics
* Taller d’aprenentatge professional a l’ESO.
* Treball per projectes en matèries optatives d’ESO.
* Projecte mediambiental.
* Servei comunitari.
* Projecte AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües.
* Certificat de competència lingüística en francès DELF.
* Programa Salut i Escola
* Proves CANGUR de matemàtiques.
* Erasmus +.
* Formació DUAL en tots els cicles formatius.
* ActivaFP.
* CatSkills, Olimpiades d’FP.
* Convenis d’FP DUAL amb empreses de diferents sectors.
* Programa assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals
* Projecte de qualitat i millora continua.

Visió de l’Institut Palau Ausit
L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius per tal de respondre a les expectatives de les persones implicades.

Institut Palau Ausit, imatge de l'interior