Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Institut Palau Ausit

Institut Palau Ausit, imatge de la façana

Contacte 

Ctra. de Santiga, 56
Tel. 936 923 204
A/e: a8035295@xtec.cat
Web: www.inspalauausit.cat
Codi del centre: 08035295

Oferta educativa

 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 • PFI d'Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
 • Cicles formatius de grau mitjà:
   * Administració i gestió
   * Manteniment electromecànic
   * Instal·lacions elèctriques i automàtiques
   * Electromecànica de vehicles automòbil
 • Cicles formatius de grau superior:
   * Automatització i robòtica industrial
   * Administració i gestió
   * Mecatrònica industrial
   * Automoció
 • Curs Especialització FP:
 • Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Adscripció

 • Àrea d’influència de la preinscripció: A
 • Escoles adscrites: Escola Josep Mª Ginesta
 • Postobligatòria (Batxillerat): Institut Escola Pinetons

Característiques

 • Horari lectiu: de 8 a 14.30 h i de 15.30 a 21.35 h
 • Cantina: sí
 • Lliure de barreres arquitectòniques: sí
 • Activitats extraescolars: sí
 • Socialització de llibres: sí

Equipaments

 • Aules d’equipaments amb sistemes informàtics i de projecció.
 • Laboratori de física
 • Laboratori de química
 • Dues aules de tecnologia
 • Aula de música
 • Aula de dibuix
 • Gimnàs i dues pistes d’esports equipades
 • Aules d’administració i gestió
 • Tallers d’electricitat-electrònica
 • Aula-taller d’automatització industrial
 • Taller d’automoció
 • Taller d’instal·lació i manteniment
 • Taller de mecatrònica industrial

AMPA

A/e: ampaiespalauausit@gmail.com

Serveis que hi ofereix:

* Socialització de llibres
* Tallers extraescolars
* Activitats esportives.

Presentació del centre

Missió de l’Institut Palau Ausit

 • Formar, orientar i acreditar els nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
 • Cooperar amb les famílies, en tot el procés de formació dels nostres alumnes.
 • Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
 • Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes.

Projectes pedagògics

 • Participació Pla Educatiu Entorn de Ripollet
 • Treball per projectes en matèries optatives d’ESO.
 • Participació en el Programa Argó en la realització de TR de batxillerat.
 • Servei comunitari.
 • Certificat de competència lingüística en francès DELF.
 • Programa Salut i Escola
 • Proves CANGUR de matemàtiques.
 • Erasmus +.
 • Formació DUAL en tots els cicles formatius.
 • ActivaFP.
 • FuturaFP
 • EmprènFP
 • OrientaFP
 • CatSkills, Olimpiades d’FP.
 • Convenis d’FP DUAL amb empreses de diferents sectors.
 • Electrocat, projecte tecnològic i d'innovació de formació professional que aposta pel futur dels joves en el sector de la mobilitat sostenible.
 • Projecte de qualitat i millora continua.

Visió de l’Institut Palau Ausit
L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius per tal de respondre a les expectatives de les persones implicades.

Institut Palau Ausit, imatge de l'interior