Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Què estudiar després de l'ESO

Itineraris educatius

Graduat en ESO

Si t’has graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), les teves opcions són cursar un Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

No graduat en ESO

Si no t’has graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), pots continuar estudiant.

Les teves opcions són poder cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM), que en finalitzar-lo, et proporcionarà un títol de Tècnic.

Per poder accedir a cursar un CFGM tens 3 opcions. 

 • Programes de Formació i Inserció (PFI)
 • Curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i et prepara per a cursar estudis superiors.
El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics.
Hi ha 3 modalitats de Batxillerat:
 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 • Batxillerat D’arts

Batxillerats que es poden cursar a Ripollet:

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Aquests Batxillerats s’ofereixen als 3 instituts públics de Ripollet

Consulta instituts de la comarca on poder cursar el Batxillerat d’Arts

Trobaràs més informació sobre Batxillerat al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Els CFGM són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l’educació secundària postobligatòria. 

La titulació que obtindràs després de superar un CFGM és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l’Estat espanyol. Aquesta titulació permet l’accés al món laboral, a altres cicles formatius de grau mitjà, al Batxillerat o als cicles formatius de grau superior, sempre que compleixis amb els requisits establerts en cada cas.

CFGM que es poden cursar a Ripollet

 • Institut Lluís Companys
  • Atenció a Persones en situació de Dependència
 • Institut Palau Ausit
  • Administració i gestió
  • Manteniment electromecànic
  • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Electromecànica de vehicles automòbil

Com accedir a un CFGM

Pots accedir als Cicles Formatius de Grau mitjà si compleixes algun dels següents requisits:

 • Disposar del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
 • Haver aprovat un curs d’accés a CFGM
 • Superar una prova d’accés a CFGM

Trobaràs més informació sobre Cicles Formatius de Grau Mitjà al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Els CFGS són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l’educació superior. 

Tenen una durada de dos cursos acadèmics.

La titulació que s’obté després de superar un CFGS és la de Tècnic Superior o Tècnica Superior de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l’Estat espanyol. Aquesta titulació permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

CFGS que es poden cursar a Ripollet

Els Cicles s'estructuren en diferents famílies professionals, amb una gran diversitat d'opcions.

Trobaràs més informació sobre Cicles Formatius de Grau Superior al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis voluntaris impartits a Catalunya i van dirigits a joves que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que, en el moment d’iniciar el PFI, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

Programes de Formació i Inserció que es fan a Ripollet

Podeu sol·licitar informació a les següents dades de contacte

 • formacio@ripollet.cat
 • 935807642

Per a més informació sobre altres modalitats de PFI, que s’ofereixen fora del municipi, podeu consultar el web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Centre de Formació de Persones Adultes Jaume Tuset

Informàtica (titulació equivalent ACTIC)
Llengües (català, castellà i anglès)
Preparació de proves:

 • Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Accés a la Universitat per a més grans de 25 i de 45 anys

Alfabetització

Més informació

Curs específic per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya