Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Millora del gimnàs municipal del Poliesportiu

Moció per millorar el gimnàs municipal del Poliesportiu de Ripollet. Transaccionada amb la moció del punt 6.5. de l’ordre del dia, amb el text que es transcriu a continuació, subscrit pels grups municipals del PSC-CP i SOM Ripollet.

Atès que el Poliesportiu Municipal de Ripollet és una instal·lació amb una utilització molt important, al voltant de 7000 persones cada setmana.

Atès que és inadmissible que la maquinària estigui en un estat tant deplorable; rovellades, trencades, oxidades... ni que estiguin setmanes amb el cartell de “màquina en reparació”, però després l’arreglin de manera superficial i als dos dies tornin a estat igual.

Atès que segons l’informe d’auditoria del Patronat Municipal d’Esports de Ripollet a 31 de desembre de 2018, des de 2016 i anualment, es fa un pagament de 12.079,92€ fins a aquest 2020 inclòs, pel Leasing de “material per al gimnàs i sala d’spinning del poliesportiu”. Tal i com s’especifica en el punt 7.2, sobre passius financers, aquest contracte d’arrendament està subscrit a l’abril de 2016 per a l’adquisició de màquines pel gimnàs i per a la sala d’spinning. Aquesta inversió en maquinària, que des de fa més de 4 anys, per tant, no s’entén que es pagui un Leasing per tenir maquinària nova però seguir tenint maquinària que està allà des de la inauguració de les instal·lacions.

Atès que és urgent una millora en aquest àmbit per un tema de seguretat, de millora en la qualitat del servei ofert, i per cobrir les expectatives dels abonats i abonades. Hem arribar a un punt de deixadesa de les instal·lacions i maquinària del tot inadmissible a on aquestes màquines no podem continuar sent utilitzades pe falta de seguretat de les mateixes.

Atès que els vestuaris per a persones amb mobilitat reduïda no estan ben condicionats i no hi ha ventilació, fet que facilita la creació de focus d’humitats que poden esdevenir problemes respiratoris i d’infeccions en les persones usuàries.

Atès que el gimnàs no disposa de personal qualificat per controlar, supervisar i ajudar amb la pràctica esportiva i  és necessària la figura del tècnic de fitness o tècnic de gimnàs durant les hores que dona servei a la població.

Per tot això, presentem els acords següents per a la seva aprovació en aquest Ple:

PRIMER. Canviar totes les màquines de Fitness, bancades de peses i abdominals en el menor temps possible i en un màxim de 6 mesos i a retirar les que estiguin en mal estat, contractant un Leasing o renting amb servei de manteniment inclòs, que permeti la renovació de la maquinària del gimnàs i la seva reparació i manteniment de manera habitual, per tal d’evitar tornar a repetir aquesta situació.

SEGON. Realitzar la impermeabilització del gimnàs i dels vestuaris per a persones amb mobilitat reduïda, així com el sanejament de l’espai per tal d’evitar condensacions d’humitat que, al tractar-se d’un espai tancat, poden esdevenir problemes respiratoris en les persones usuàries.

TERCER. Incorporar a tècnics de Fitness pel correcte funcionament del gimnàs i de les màquines, per tal de ajudar als usuaris i usuàries en la seva activitat en el menor temps possible.

QUART. Traslladar aquests acords del Ple a les entitats esportives de Ripollet i a les Associacions de Veïns.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària,

Vots favorables: 11. Dels grups del PSC-CP, C’s, ERC-ARA-AM i SOM Ripollet.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 10. Del grup d’Ara Decidim Ripollet.