Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Manteniment del “Pont de la Ferreria"

Moció per reivindicar a la Generalitat de Catalunya el manteniment del pont que enllaça la C-58 amb la carretera BV-1411 altrament conegut com a “Pont de la Ferreria". Presentada pel grup municipal de Ciutadans.

Donat que a finals de l’any 2010 les diverses entitats titulars d’aquest vial (Consells Comarcals del Vallès Occidental, el Barcelonès i la Mancomunitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) varen cedir la seva titularitat a la Generalitat de Catalunya, que en va aprovar l’acceptació.

Vist el greu estat i manca de manteniment per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que provoca greus problemes en dies de pluja així com la manca d’enllumenat adient, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

Acords:

Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya i de forma urgent les intervencions necessàries per un acurat manteniment del vial conegut com a “Pont de la Ferreria”, com a Administració titular de la via.

Segon. Donar compte d’aquesta moció a les entitats que es relacionen a continuació:

  • Consell Comarcal del Vallès Occidental (Ctra. N-150 Km 15 08227 Terrassa).
  • Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6 08029 Barcelona).

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària,

Vots favorables: Unanimitat de tots els grups municipals.