Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Instància genèrica

Presentar una petició, sempre que no existeixi un model específic per al tràmit que es vol realitzar i en el qual figuri el model normalitzat específic de sol·licitud

Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació.

Còpia compulsada de documents municipals

Us permetrà obtenir un duplicat compulsat d'algun document que obri en poder de l'Ajuntament. Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.