Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instància genèrica

Descripció del tràmit

Els ciutadans poden dirigir-se per escrit a l'Ajuntament emplenant l'imprès d'instància general, que s'utilitzarà en aquells tràmits pels quals no existeixi un imprès específic.

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Classificació temàtica

Ajuntament

Tramitació

Qualsevol persona.
Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autorizat.

Normativa específica
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Reglament (UE) 2019/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
  • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals