Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Administratius/ves

Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, mitjançant concurs oposició lliure, de 7 places de personal administratiu, escala d’administració general, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure. Les places han estat publicades a les següents ofertes públiques: OPO 2020 (1 plaça), OPO 2021 (2 places), i OPO 2022 (4 places), i publicades al DOGC i BOPB, de dates 09/12/2020, 21 i 22/12/2021 i 20/12/2022 respectivament.