Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONOMIA

L’objecte de les presents bases específiques és la regulació del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de tècnic/a superior en Economia, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2023, de la plantilla de personal funcionari, escala administració especial, sots escala tècnica, classe superior, subgrup A1, i la constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles suplències del personal de plantilla, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals

Model de sol·licitud - Només per presentacions presencials.

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.