Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Processos de selecció tancats

Agents de la policia Local

Convocatòria de selecció per a cobrir 3 places de l'escala d'administració especial ,subescala de serveis especials, classe agent de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball

Administratiu/va

Convocatòria de la borsa de treball per a personal administratiu.

Enginyer/a

Convocatòria per a la creació de la borsa d'enginyers/eres

Oficial 1ª instal·lacions

És objecte de la present convocatòria la provisió temporal, per contracte de relleu, d’una plaça d’oficial primera instal·lacions, de la qual el titular ha sol·licitat la jubilació parcial en el 50% de la jornada de treball. Aquesta plaça es troba enquadrada administrativament com a personal laboral, escala oficial primera, assimilat al grup C2.

Arquitecte/a Tècnic/a

Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, de 2 places d’arquitecte tècnic, mitjançant concurs oposició lliure, de les següents places: 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat tècnica del Departament d’Espai Públic, subgrup A2, funcionari de carrera, escala Administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020. 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat de la Brigada Municipal d’Obres, subgrup A2, personal laboral fix, escala administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018.

Peons/Peones

Aquestes bases tenen per objecte la selecció amb caràcter permanent de 2 places de peó/peona, mitjançant concurs oposició lliure, escala administració especial, subgrup AP, vacants a la plantilla de laborals, incloses a les Ofertes d’Ocupació Pública de 2018 i 2019.

Oficial 2ª polivalent

Aquestes bases tenen per objecte la selecció amb caràcter permanent d’una plaça d’oficial 2ª polivalent, mitjançant concurs oposició lliure, escala administració especial, subgrup C2, vacants a la plantilla de laborals, inclosa a l’Oferta Pública d’ocupació 2019.

Monitors/es esportius/ves especialistes en natació i socorrisme

L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria de monitor o monitora esportiva especialista en natació (subgrup C1 o C2)