Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Processos de selecció per a personal de l'administració

És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a superior, adscrita al lloc de treball de tècnic/a superior d’informàtica, de la plantilla de personal funcionari, subgrup A1, escala Administració especial, a cobrir per promoció interna entre el personal funcionari del subgrup A2.
És objecte de la present convocatòria la selecció, amb caràcter permanent, i pel sistema de concurs-oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a superior, àmbit Ciutat i sostenibilitat, de la plantilla de personal funcionari, subgrup A1, escala Administració especial, a cobrir per promoció interna entre el personal funcionari del subgrup A2.
Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de novembre al 14 de desembre de 2023

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/ripollet/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15210932?p_auth=fowNYqgl

L’objecte de la convocatòria és cobrir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic/a mig de recursos humans interna, vacant a la relació de llocs de treball