Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Oferta pública ocupació

Convocatòries de places per a formar part de la plantilla de l'Ajuntament.

Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, d’una plaça de tècnic/a de gestió general, adscrita al lloc de treball de tècnic/a de contractació, escala d’administració general, sots escala tècnica, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021
Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, d’una plaça de tècnic/a superior d’administració general, grup A1, escala d’administració general, sots escala tècnica superior, de la plantilla de personal funcionari, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021, mitjançant concurs oposició lliure.