Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Borses de treball

Convocatòria de les diferents borses de treball per a cobrir necessitats de nomenaments de personal funcionari interí i contractacions de personal laboral temporal, derivats de substitucions temporals, places interines, plans d'ocupació o altres circumstàncies temporals

L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball de personal per tal de cobrir necessitats de nomenaments de personal funcionari interí o contractacions temporals, derivats de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, mitjançant concurs oposició en torn lliure, dels següents llocs de treball:  Educador/a social, subgrup A2  Treballadors/a social, subgrup A2  Integrador/a social, subgrup C1
Aquestes bases tenen per objecte la constitució de borses de treball de personal docent d'informàtica (A2), personal docent d'informàtica (C1) i personal tècnic de comerç (A2) per portar a terme funcions i tasques pròpies dels diferents llocs de treball.
L’objecte d’aquesta convocatòria és crear una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria de monitor o monitora esportiva, subgrup C2 que es puguin originar per de l’Escola Esportiva d’Estiu.
L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB

Publicació BOPB 03/04/2024

application/pdf Publicació BOPB 3-4-2024.pdf — 692.5 KB

L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB

L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria de tècnic/a auxiliar esportiu (subgrup C1).
L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB

L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB

L’objecte de la convocatòria és crear una borsa de treball de personal per tal de cobrir necessitats de nomenaments de personal funcionari interí o contractacions temporals, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, mitjançant concurs oposició en torn lliure, del lloc de treball de tècnic/a d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, subgrup A2.
L'autoliquidació de la taxa s'ha fer prèviament a la presentació de la sol·licitud. La podeu realitzar des del Portal de gestió d'autoliquidacions: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.ripollet.cat/autoliquidacions

La sol·licitud per a participar en el procés de selecció només és necessària per a la presentació presencial. Si es presenta la sol·licitud telemàticament no cal emplenar el model de sol·licitud. Només realitzar el pagament de la taxa mitjançant autoliquidació i emplenar el formulari web adjuntant la documentació corresponent.

application/pdf 0112_Model_sol_edit.pdf — 562.1 KB