Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòries d'ocupació pública

Arquitecte/a Tècnic/a

Aquestes bases tenen per objecte la selecció, amb caràcter permanent, de 2 places d’arquitecte tècnic, mitjançant concurs oposició lliure, de les següents places: 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat tècnica del Departament d’Espai Públic, subgrup A2, funcionari de carrera, escala Administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020. 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per a la unitat de la Brigada Municipal d’Obres, subgrup A2, personal laboral fix, escala administració especial, sotsescala tècnica, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018.