Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Impulsa

Periodicitat de les sessions

Calendari de reunions del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Atenent als articles 20 i 21 del Reglament del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic, el Ple del Consell es reunirà almenys un cop al trimestre en sessió ordinària.

De forma extraordinària es reunirà, sempre que es consideri necessari, a proposta de la Presidència o d’un terç dels vocals. Per causa justificada es podran efectuar les convocatòries extraordinàries amb 24 hores d’antelació.