Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Impulsa

Objectius i funcions

Quines són les funcions que ha de dur a terme el Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Tal i com estableix l'article 2 del Reglament del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic, l'objectiu del Consell és facilitar la participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials de tal caràcter.

A més, són funcions del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local:

  • Proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a la resolució de les qüestions estratègiques de l’àmbit.
  • Recollir opinions ciutadanes sobre qualsevol assumpte per al qual demani assessorament o opinió la regidoria o la comissió informativa corresponent.
  • Conèixer el programa anual d’actuació i el pressupost de l’àmbit corresponent.
  • Ser informat dels acords adoptats pels distints òrgans municipals respecte d’aquells temes d’interès en matèria de desenvolupament econòmic.