Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

SORTEIG

 

El sorteig per a l'ordenació de sol·licituds empatades a punts s'ha portat a terme seguint les instruccions que dicta el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que diu:

Procediment del sorteig per ordenar les sol·licituds

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, per ordenar les sol·licituds en aquests ensenyaments, en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999.

Aquest número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu.

Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

 

Segons aquest procediment, les dades del sorteig són:

Boles extretes

3

4

7

9

0

0

3

7

6

 

Número de desempat

41