Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació obligatòria

  • Fotografia o escaneig del DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les 2 cares del document
  • Fotografia o escaneig del llibre de família DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les pàgines següents:
    • Pàgina on surten les dades dels pares, mares o tutors legals
    • Pàgina de l'alumne/a
    • En el cas que s'aleguin els criteris de prioritat de germans matriculat al centre o part múltiple és necessari presentar també la pàgina del germà referit

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

En el cas que s'alegui algun criteri de prioritat consulteu la documentació que cal presentar a l'apartat anterior (CRITERI DE PRIORITAT).