Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Suport ONG del Mediterrani

Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani. Presentada pel grup de ERC-ARA-AM (R/E: 2019/15375)

El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000 persones mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensiones equiparables a les d’un genocidi. 859 persones hi ha perdut la vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot i que provablement la xifra real de morts és molt més elevada.

És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament i reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, per a solucionar el problema.

Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Son Méditerané, Metges Sense Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells a la deriva per rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és responsabilitat directa de les institucions europees i dels estats membres, però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó que en dificulten la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats.

Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de molts estats europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels vaixells, amb l’amenaça de multes i amb acusacions de tràfic de persones i organització criminal, que ha portat a detencions com la de la capitana del Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes multes, com per exemple l’Estat Espanyol, de fins 900.000 euros en cas que s’intenti rescatar persones.

Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions unides sobre el Dret del Mar respecte als deures de prestar auxili implica directament els estats:

1.- Tot Estat exigirà al capità d’un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que pugui fer-ho sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:

  1. Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar.
  2. Es dirigeixi a tota velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una possibilitat raonable de fer-ho.
  3. Cas d’abordatge, presti auxili a l’altre buc, a la seva tripulació i al seus passatgers i , quan sigui possible, comuniqui a l’altra buc el nom del seu, el seu port de registre i el port més pròxim en que farà escala.

2.-Tot estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d’un servei de cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria i, quan les circumstancies ho exigeixin, cooperarà per això amb els Estats veïns mitjançant acords mutus regionals.

El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir declarant Catalunya coma  port segur, oferint els ports gestionats per l’empresa pública Ports de la Generalitat per a l’arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània. L’acord inclou també la creació d’una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per l’acolliment d’aquests vaixells, coordinar l’assistència i gestionar també les actuacions per assegurar l’acolliment.

El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no governamentals que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de diverses mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla d’honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.

Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugiades.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC-ARA-AM de Ripollet proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.

SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la generalitat, al llarg del 2019, la competència i els recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.

QUART.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom.

CINQUÈ.- Instar al Govern de Catalunya, que en marc de la política exterior, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.

SISÈ.- Comunicar aquests acords a la ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i al govern Espanyol.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: Unanimitat de tots els grups presents a la sessió.