Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració festa interès local les catifes florals

Moció per a declarar com a festa d'interès local l'elaboració de catifes florals en el marc de la festa del Corpus. Presentada pel grup municipal del PSC-CP, (R/E: 2019/14292).

Coincidint amb l’arribada de la primavera i amb la festa religiosa del Corpus, tradicionalment, a molts pobles del Vallès, el veïnat de diferents carrers de forma participativa i voluntària elaboraven en els seus carrers catifes florals, o enramades, dissenyades i fabricades per ells mateixos. Ripollet era un d’ells.

L’any 2002 aquesta activitat tradicional es va reprendre al nostre poble i avui és una activitat popular i cultural consolidada que fa que, per aquesta època, els ripolletencs puguin gaudir passejant pels carrers decorats amb catifes florals. Avui, de tots els pobles del Vallès Occidental, només Ripollet continua amb aquesta tradició que mobilitza un centenar de veïns que dediquen el seu temps a l’elaboració de catifes del seu carrer, així com les fetes per algunes entitats o escoles que decideixen participar fent la seva catifa.

L’entitat Cultura i Tradició, ha estat l’organitzadora i impulsora d’aquesta activitat tradicional, forma part de la Federació de Catifaires de Catalunya i en aquests últims anys ha estat convidada, entre altres com catifaires de Ripollet, a Brussel-les, al Japó a Mèxic, Washington, Itàlia...portant el nom de la nostra ciutat arreu no només de Catalunya i Espanya sinó en l’àmbit internacional corresponent amb aquesta activitat artesana.

És doncs una activitat especifica del conjunt del Vallès Occidental que posa a Ripollet com a element diferenciador i original respecte la resta de pobles del nostre entorn perquè s’ha convertit en l’únic poble que manté aquesta tradició popular. És avantatge competitiu que ens permet situar Ripollet com a element de referència comarcal on un nombre important de carrers s’omplen de colors amb les catifes de flors. Ja avui és una referència que fa que s’acostin a Ripollet ciutadans/es dels pobles del nostre entorn per l’atractiu que representa aquesta feina artesanal.

No menys important és la participació de veïnes i veïns en les tasques i treball d’elaboració de les catifes. És un element central en línia de la cohesió social i el sentit de pertinença a la comunitat, ja que facilita el contacte directe entre les persones que hi participen i entitats, així com les persones que fan cap, per veure i gaudir de les catifes elaborades al llarg del dia i com no sentir orgull de viure a Ripollet. En aquest sentit, aquesta activitat promou la creació de xarxa entre diferents entitats que hi participen, la creativitat en l’elaboració de peces úniques dissenyades per les entitats o veïns i veïnes, l’autogestió de les tasques per a dur a terme les diferents catifes, la participació i el coneixement de les tècniques artesanals i les tradicions al conjunt de la ciutadania de Ripollet.

Es tracta de potenciar i difondre, aquest caràcter específic i únic que reuneix aquesta activitat cultural i artesana a tots els nivells possibles inicialment locals, comarcals, així com d’aconseguir els recursos necessaris per tenir la qualitat i la continuïtat d’aquesta activitat rebent tot l’ajut i el suport necessari per part de l’administració local. Es tracta d’anar més enllà i posar Ripollet en el mapa de la cultura de la nostra comarca i de Catalunya.

És per això que el Grup Municipal Socialista al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

  1. Declarar com a Festa d’interès Local, per part de l’Ajuntament, l’elaboració de catifes florals en el marc de la festa de Corpus.
  2. Potenciar la Festa incorporant entitats, escoles o veïnes i veïns que avui no fan catifa al seu carrer creant una xarxa transversal que faci que l’activitat no només es consolidi sinó que creixi.
  3. Assumir una part de l’ajuntament tota una campanya de difusió en l’àmbit comarcal i de Catalunya d’aquesta activitat.
  4. Treballar per a què la festa tingui assegurada la seva continuïtat i potenciar amb els mitjans econòmics que disposi, i potenciar-la amb els mitjans econòmics que disposi l’Ajuntament.
  5. Que un cop aprovada com a Festa d’interès Local els representants de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Vallès Occidental proposin la declaració d’aquesta festa com d’interès comarcal.
  6. Que aquesta moció, en cas de ser aprovada, es gestioni al més aviat possible la seva aplicació conjuntament amb el Patronat de Cultura.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 19. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP i C’s.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1. Del grup de ERC-ARA-AM.