Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Suport emergència ambiental

Moció en suport de l'emergència ambiental, climàtica i de residus i a la 3a vaga pel clima de 27S. Presentada pel grup municipal de Ara Decidim Ripollet (R/E: 2019/15362)

Davant de l’emergència ambiental i climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals, de residus i de sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals.

El proper divendres 27 de setembre el moviment “Fridays for future”, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, convoquen una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle en línia amb el que estableix la ciència i sota criteris de justícia climàtica. Evitar que la temperatura global s'elevi per sobre de 1,5 °C ha de ser una prioritat de la humanitat. Cal reduir amb caràcter urgent les emissions de CO2eq, reajustant la petjada ecològica a la biocapacitat del planeta.

La crisi climàtica és conseqüència d'un model de producció i consum que ha demostrat ser insostenible,  la contribució del tractament dels residus es de més del 20% dels GEH produïts a Catalunya,  i donat que sols es recuperen el 33% dels residus i que els productes d’un sol ús i de curta durada augmenten cada any és del tot necessari actuar i plantejar les estratègies i accions per invertir les tendències i fer un canvi de model de producció industrial, distribució i consum que portin a una reducció de residus, d’impacte ambiental i d’emissions que vagi en la direcció de les noves normatives de la Unió Europea i dels llindars d’un model ecoeficient que respongui al respecte amb medi i a la salut de les persones. Es en aquest sentit que demanem que s’aprovi una Llei Catalana Residu zero de prevenció de residus i així contribuirà a minvar els efectes del canvi climàtic que l’emergència ambiental, energètica i de residus necessita.

Cal un compromís del món local en declarar l'emergència climàtica a través d'assumir compromisos polítics reals i vinculants, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi, ja que com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica, és imprescindible aturar la pèrdua de la biodiversitat per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Ripollet assumeix els següents:

ACORDS

PRIMER.- Declarar l’emergència climàtica al municipi i donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica en l’àmbit nacional i local, i la posada en marxa urgent de concretes  i de recursos per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.

SEGON.- Promoure sistemes de recollida de residus eficients en l`àmbit municipal, que garanteixin un 70% de recollida selectiva neta mínim i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3-4%.

TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a conservar, millorar i incrementar els espais verds I agrícoles al municipi.

QUART.- Apostar per una eficiència 100% d’energia renovable i sostenible, i reduir de manera urgent i prioritària a zero les emissions netes de carboni el més aviat possible. Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis I serveis municipals i posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament d’energies renovables i sostenibles com l’energia solar i eòlica,  i promoure I facilitar la instal·lació d’energia fotovoltaica a edificis particulars.

CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, reduir el transport privat fomentant el transport públic i els carrils bici.

SISÈ.- Adoptar l’objectiu de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi, al mateix nivell i els objectius dels compromisos europeus i exigir al Govern espanyol i al Govern Català el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:

-       Reducció del mínim del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990 


-       Millora de com a mínim  del 27% d’eficiència energètica

-       Que l’aportació de les energies renovables sigui del Mínim el 27%, com a mínim.

SETÈ.-  Demanar al Govern I al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus que reguli:

-       El canvi de model productiu, de distribució I de consum de productes que esdevenen residus, amb criteris de que no es produeixi res que no sigui reutilitzable o fàcilment reciclable, aplicant l’ecodisseny,

-       Aplicar la responsabilitat ampliada del productor (Directiva de Residus 2018 I Directiva de plàstics 2019),  que els productors assumeixin els costos dels residus dels productes que posen al mercat,

-       Prohibicions i limitacions a la proliferació de plàstics i altres productes d’un sol ús,

-       Prioritzar la reutilització I els materials reciclables I compostables, entre d’altres.

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i als promotors de la convocatòria “Fridays for future”.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 17. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP i ERC-ARA-AM.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 3. Del grup de C’s.