Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració urgència neteja llera riu Ripoll

Moció per instar la declaració d'urgència en la neteja de la llera del riu Ripoll. Presentada pel grup municipal de Ciutadans (R/E 2019/15075)

El Riu Ripoll és i ha estat un espai estretament vinculat a la nostra població, conformant a dia d’avui un dels pocs espais naturals que ens queden per al gaudi i oci dels nostres ciutadans. En l’actualitat, el llit del riu es troba notablement poblat de vegetació que creix sense cap control, comportant un elevat risc perquè, en cas de riuada, pugui evacuar el cabal que de forma natural un increment de les pluges pugui comportar. Al mateix temps, aquest espai resulta del tot impracticable per a l’ús dels ciutadans.

Al Plenari d’aquesta Corporació del mes de Novembre de 2015 i a instàncies d’aquest Grup Municipal ja es va demanar la neteja d’aquest espai de Ripollet. Igualment, l’Ajuntament de Ripollet va rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona per portar a terme els treballs necessaris.

En diverses ocasions i en ésser preguntat al Ple, el Sr. Alcalde ha manifestat que els treballs ja havien començat.

Ara, en una nova legislatura i amb darreres situacions viscudes amb motiu de la gota freda en diverses províncies de l’Estat, es fa del tot necessari escometre urgentment la neteja de la llera del riu. Per aquest motiu, el Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania proposa a l’Ajuntament de Ripollet l’adopció dels següents:

ACORDS: 

Primer. Sol·licitar a tots els organismes supramunicipals amb competències en la matèria, la seva implicació immediata per a la neteja de la llera del Riu Ripoll, declarant la urgència en qualsevol tràmit administratiu que sigui portat a terme.

Segon. Donar compte de la present moció als ajuntaments que formen part de l’organisme de gestió i control del Riu Ripoll.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 9. Dels grups de PSC-CP i C’s.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 11. Dels grups de Ara Decidim Ripollet i ERC-ARA-AM.