Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Respecte al dret fonamental a la participació política

Moció pel respecte al dret fonamental a la participació política. Presentada pel grup municipal de Ara Decidim Ripollet (R/E: 2019/15362)

El passat 15 de juny de 2019 el senyor Carles Escolà Sánchez va finalitzar el seu mandat com Alcalde de Cerdanyola del Vallès, un cop el senyor Carlos Cordón Núñez va ser investit com a nou alcalde de la ciutat.

Durant el mes de juny de 2019, en compliment de l’article 46.1 de l’Estatut dels treballadors, relatiu a les excedències forçoses per al desenvolupament de càrrecs públics, el senyor Carles Escolà va sol·licitar la reincorporació al seu lloc de treball a l’empresa Polycasa Spain SAU, actualment filial del grup multinacional 3A Composites, i amb seu a Montcada i Reixac. La reincorporació va ser acordada entre les dues parts per al 2 de setembre de 2019.

El 31 de juliol de 2019, de forma sobtada i sense previ avís, l’empresa va entregar una carta d’acomiadament al senyor Escolà, en que argumentava motius organitzatius (no disposar de cap lloc de treball disponible) i tipificava l’acomiadament com objectiu. Aquest fet suposa un incompliment flagrant de l’article 46.1 de l’Estatut dels treballadors, que garanteix el dret de tot treballador i treballadora a reincorporar-se al seu lloc de treball després de l’excedència forçosa per ocupació de càrrec públic, i que és d’obligat compliment per a qualsevol empresa.

L’incompliment per part de Polycasa Spain SAU d’aquesta obligació és un comportament repressiu extremadament greu que atempta contra els drets no només laborals sinó també democràtics i de representació política. A més, de reeixir en el seu intent, l’empresa establiria un precedent molt perillós que podria posar en qüestió el dret de qualsevol treballador o treballadora a accedir a un càrrec públic sense témer represàlies al seu lloc de treball.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Ripollet assumeix els següents:

ACORDS

Primer. REPROVAR l’acomiadament del senyor Carles Escolà Sánchez per part de l’empresa Polycasa Spain SAU, així com qualsevol altre cas que vulneri el dret dels treballadors i treballadores a reincorporar-se al seu lloc de treball després d’una excedència per exercir un càrrec públic, entenent que suposa una vulneració del dret fonamental a la participació política.

Segon. EXIGIR a Polycasa Spain SAU que cessi en l'incompliment d’allò establert en l’article 46.1 de l’Estatut dels treballadors i readmeti de forma immediata el senyor Carles Escolà Sánchez al seu lloc de treball.

Tercer. NOTIFICAR aquests acords a Polycasa Spain SAU, Federació de Treballadors de Catalunya (FTC-IAC), Col·lectiu Ronda, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya i Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 17. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP i ERC-ARA-AM.

Vots en contra: 3. Del grup de C’s.

Abstencions: Cap.