Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència d’ús del domini públic amb una barra de bar amb motiu de la celebració de la diada LGTBI "L'orgull de Ripollet"

Sol·licitar la llicència d’ús privatiu del domini públic per ocupar l’espai destinat a la instal·lació d’una barra de amb motiu de la Festa LGTBI, ”L’Orgull de Ripollet”

Unitat gestora Drets

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

Podeu descarregar el: 

1- Model de sol·licitud

2- Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments no sedentaris

 

Podeu consultar les Bases reguladores per l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal del domini públic amb una barra de bar amb motiu de la celebració de la diada LGTBI

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

FORA DE TERMINI

Del 13 al 19 de juliol de 2022 (ambdós inclosos)

Únicament es procedirà a la valoració de la documentació presentada en temps i forma. Les sol·licituds presentades fora de termini es consideraran denegades, a falta de resolució expressa.