Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informe de la policia local per intervenció en accident

Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l'elaboració d'un informe per part de la policia local quan hi ha hagut intervenció d'aquesta en un accident.

Aquest informe comportarà la relació de fets, les dades de les persones així com dels elements implicats en el sinistre i les observacions extretes.

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Classificació temàtica

Informes

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada, amb exhibició del DNI o títol acreditatiu d'identitat en el moment de la presentació de la instància , o bé un/a representant degudament autoritzat/da, acreditat/da, amb l'aportació/exhibició del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant.

 

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

 

Quin cost té/Mitjans de pagament

En el moment de demanar l'informe caldrà pagar la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal nº 25 art. 7.3:

- Informe d'accident de trànsit: 41,00€

- Informe actuació policial: 23,00€

 

On es demana?

 On line
A través de la  Seu electrònica mitjançant certificat digital.
 Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat

 Presencial
OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 
C/Balmes núm.4
08291-RIPOLLET
HORARI
D’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació

1) Instància o sol·licitud

2) Si es sol·licita en nom propi:

- Via presencial: document acreditatiu d'identitat

- Seu electrònica: bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés

3) Si es sol·licita en representació d'un altre interessat:

- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (si el tràmit es realitza a través de seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'us del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).

- Document acreditatiu d'identitat del representant

- Autorització degudament omplenada o poders de representació.

4) Autoliquidació de la taxa.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Trámit

Termini per resoldre:

El temps mig de resolució de la sol·licitud serà d'entre 15 dies i un mes, però dependrà en funció del tipus d'incident.

Normativa específica

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comu de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic

- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'Organització, Procediment i règim jurídic de l'Adminístració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.