Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als Casals d'estiu, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol de 2022 a espais municipals.

Unitat gestora Drets

OBERT EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L'ANY 2022 FINS EL 31/03/2023

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

Podeu descarregar: 

Documentació per a la justificació de la subvenció: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per més informació podeu consultar: 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 27 de juliol fins el 30 de setembre de 2022. (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

FORA DE TERMINI

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023. 

EN TERMINI