Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als CASALS D'ESTIU, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol a espais municipals.

Unitat gestora Drets

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA     

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 17 de març al 16 de juny de 2023 (ambdós dies inclosos) FORA DE TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2024.  EN TERMINI

 

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria 2023:

 

Documentació per a la justificació de la subvenció: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per més informació podeu consultar: