Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

IMPORTANT: S'HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER CADA A LÍNIA O PROGRAMA QUE ES VULGUI SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ. 

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

Podeu descarregar: 

 

Per a més informació podeu consultar: 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 3 d'agost fins el 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos) 

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

FORA DE TERMINI

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.