Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats CULTURALS d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

 

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT   

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

1- Presentació de sol·licituds de subvenció:

del 21 de maig al 17 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

2- Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2025.  

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria:
Documentació per a la justificació de la subvenció convocatòria: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per a més informació podeu consultar: