Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats CULTURALS d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA   

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

1- Presentació de sol·licituds de subvenció:

del 21 de març al 4 de maig de 2023 (ambdós inclosos) FORA DE TERMINI 

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

2- Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2024.  EN TERMINI

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria 2023:
Documentació per a la justificació de la subvenció convocatòria: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per a més informació podeu consultar: