Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats ESPORTIVES d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per a projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Esports

 

informació del tràmit    

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 21 de maig al 17 de juny de 2024.  (ambdós inclosos) 

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2025.  

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria:

 

Documentació per a la justificació de la subvenció convocatòria: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

 

Per a més informació poden consultar: