Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats ESPORTIVES d'entitats i associacions sense ànim de lucre, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per a projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Esports

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA    

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 22 de març al 31 de maig de 2023.  (ambdós inclosos) FORA DE TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2024 EN TERMINI

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria 2023:

 

Documentació per a la justificació de la subvenció convocatòria: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Documentació del Programa 9:

 

Per a més informació poden consultar: