Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació de pérdua o sostracció d'animals domèstics

Descripció del tràmit

Tràmit que permet comunicar la pèrdua o sostracció d’un animal de companyia (gos, gat o fura).

Com realitzar el tràmit

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Classificació temàtica

Animals de companyia.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona propietari o posseïdor de gossos i gats amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, amb l'aportació/reparació del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

Gratuït.

On es demana?

 

ON LINE A través de la Seu Electrònica, mitjançant certificat digital o altre sistema d’identificació digital (idCat mòbil,…)

CITA PREVIA a través de http://citaprevia.ripollet.cat

PRESENCIAL C/ Balmes, 4 - 08291 Ripollet Horari d'atenció ciutadana: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:00. Divendres i vigilies de festiu de 8:30 a 14:00. Consulteu horari d'estiu.

ALS REGISTRES ELECTRÒNICS GENERALS DE:

a) L'Administració General de l'Estat

b) Les administracions de les Comunitats Autònomes

c) Les entitats que integren l'Administració local

d) El sector públic institucional (d'acord amb l'art. 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre):

·    A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament

·    A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanay o l'estranger.

·    A les oficines d'assistència en matèria de registres.

·    En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

 

Documentació

- Instància genèrica

Veracitat de la documentació aportada

 La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Resolució Trámit

Sense resolució expressa de cap òrgan.

Silenci administratiu

No opera.

Observacions

Es obligatori que l'interessat que comunica la pèrdua d'un animal de companyia presenti el seu DNI i la cartilla veterinària de l'animal per tal de procedir a la recollida del mateix una vegada hagi estat recuperat.

Normativa específica

 - Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.

- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

- Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència

- Ordenança reguladora de protecció, tinença i venda d'animals a Ripollet.

 

Dades internes de la IT

Codi del tràmit: MA_003

Nivell de versió: V01

Data efectivitat: 03-06-2019.

Creat per: Carolina Delgado

Aprovat per: Grup Tràmits.

Unitat de treball i persona de referència: Rosa Moragas-Medi Ambient.

Depts. afectats per la instrucció de treball: Medi Ambient i Policia.