Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Documentació

Sol.licitud, petició, instància, documents, i altres elements necessaris per a demanar l'ajut al lloguer.

Cal presentar:

Sol.licitud, que podeu descarregar al final de la pàgina o recollir-la a les oficines de la Casa Oberta d'Atenció Comunitària.

Documentació obligatòria:

  • Document nacional d'identitat (DNI) vigent. Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent. Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
  • Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contractes han d'acreditar l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
  • Tots els rebuts de lloguer de l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos, on ha de constar el nom de la persona arrendadora, de l'arrendatària, el concepte i l'import.