Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Subvencions per entitats i associacions culturals

Subvencions entitats i associacions culturals

L’àmbit de Desenvolupament Comunitari fa públiques les convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva per als projectes i activitats tant culturals com esportives d’entitats i associacions locals sense ànim de lucre.

L’objecte d’aquestes convocatòries és fixar els criteris i regular el procediment de la sol·licitud, tramitació, concessió, lliurament i justificació de les subvencions atorgades, segons estableix el Pla Estratègic de Subvencions 2022-24 de l’Ajuntament de Ripollet, aprovat pel Ple celebrat amb data 23 de desembre de 2021 i publicat al BOP de Barcelona amb data 31 de gener de 2022. En definitiva, la finalitat és dotar a les entitats culturals de recursos que contribueixin al finançament de les seves activitats realitzades al llarg d’aquest any.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Ripollet per al període 2022-2024, les subvencions regulades en la present convocatòria estan orientades a: L’Eix estratègic: Enfortir la capacitat cultural, educativa i esportiva.

Amb l’objectiu general de promocionar l’activitat cultural per a consolidar i augmentar els nous públics i garantir la millora en qualitat de les activitats culturals, les subvencions culturals es concreten en les següents línies:

 1. Foment de l’associacionisme cultural.-
 2. Foment de la recerca històrica en l’àmbit local.-
 3. Foment d’esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Ripollet.-
 4. Foment de les formacions musicals estables a la ciutat de Ripollet.-
 5. Dinamització d’activitats del calendari festiu i la cultura popular.-
 6. Foment de l'educació, difusió i creació cultural, artística i literària-
 7. Foment de l’increment d’oferta cultural per a públic familiar.-
 8. Dinamització de seus culturals d'entitats.-
 9. Projectes anuals d'entitats culturals.-
 10. Patrimoni i memòria.-
 11. Divulgació del coneixement

Aquí podeu trobar tota la informació per participar a la convocatòria així com el tràmit de manera telemàtica de presentació de les sol·licituds fins el 30 de setembre.