Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rebaixa del coeficient de l'IBI

Moció per la rebaixa del coeficient de l'IBI amb motiu de la revisió cadastral, presentada pel grup municipal del PSC (R/E 2019/17.608) i subscrita també pel grup de Ara Decidim Ripollet.

Donat que la última Ponència de Valors Cadastrals va ser aprovada l’any 2001, fa 18 anys.

Donat que el govern de Ripollet a l’any 2016, va demanar al Ministeri d’Hisenda la revisió cadastral de tots els bens immobles de la nostra Vila.

Donat que la llei adverteix que han passat al menys 5 anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general i es realitzarà, en tot cas, a partir dels 10 anys de dita data.

Donada la nova Ponència de Valors Cadastrals elaborada per la Gerència Provincial de Cadastre, organisme dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda i aprovada aquest 2019.

Donat que aquesta ponència ha alterat els nous valors cadastrals de molts immobles de Ripollet, amb diferent afectació en funció de l’ús, les zones de valor i les variacions de mercat en aquests 18 anys.

Donat que és voluntat d’aquest ajuntament fer un ús responsable de la seva capacitat recaptatòria, entenent aquesta com una eina redistributiva que ens permet disposar de més i millors serveis públics.

Donat que el pressupost de l’ajuntament de Ripollet permet una despesa per habitant de les més baixes de la zona, i per tant no pot fer una aplicació dels impostos i taxes que tingui coma conseqüència una despesa per habitant encara menor.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Ripollet assumeix els següents:

ACORDS

PRIMER.- Avaluar l’impacte de la Ponència de Valors Cadastrals aprovada aquest 2019 en els diferents immobles de Ripollet durant els propers 10 anys d’acord amb els objectius de consolidació fiscal.

 SEGON.- Contrarestar la pujada del valor de la base liquidable dels habitatges amb una baixada del coeficient a aplicar, seguint els criteris de l’avaluació realitzada.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: Unanimitat de tots els grups.