Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preservació de l'activitat industrial i suport als treballadors de General Cable i Te Connectivity

Moció per preservar l'activitat industrial a la comarca i en suport als treballadors i treballadores afectats pels ERO de les empreses General Cable i Te Connectivity, presentada d’urgència en la Junta de Portaveus pel grup municipal de SOM Ripollet i subscrita també pels grups de Ara Decidim Ripollet, ERC-ARA-AM i PSC-CP.

La situació d'alentiment de l' economia a nivell global està tenint els seus efectes directes al sector de la indústria al Vallès Occidental. Segons dades de l'Observatori Comarcal, s'ha obert un parèntesi en la dinàmica de recuperació dels principals indicadors del mercat de treball iniciada el 2014. El segon trimestre de 2019, la indústria és l'únic sector que interanualment ha perdut ocupació, respecte el segon trimestre de 2018. En el darrer any s'han perdut 523 llocs de treball. Una pèrdua que ha estat significativa en les activitats d'automoció i metall. Durant el 2019 ja s'han portat a terme 25 Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecten 447 treballadors i treballadores de la comarca, 117 dels quals són del sector de la industria.

Les darreres setmanes hem conegut I 'anunci de dos nous ERO que afecten directament 254 treballadors i treballadores del sector de la indústria a Montcada i Reixac i que posen en risc la situació de moltes famílies de la comarca, algunes de les quals són de Ripollet.

Duna banda, la multinacional Prysmian, amb les seves plantes de General Cable a Manlleu i Montcada i Reixac en les que hi treballen més de 500 persones, ha presentat fa unes setmanes un expedient de tancament per a finalitzar la seva activitat. No es tracta d' una empresa deficitària, ans al contrari, a les plantes catalanes de Prysmian es produeixen components específics que no es poden produir en cap altre de les plantes del grup. Es tracta d'un reajustament de la plantilla global, que a resultes de la lesiva legislació laboral del nostre país, es centra a les plantes catalanes. Es a dir, que és més barat per a l'empresa tancar les plantes aquí que a qualsevol altre país. En el cas de Montcada i Reixac, aquest expedient afectaria a 153 treballadors/es, 4 dels quals són veïns de Ripollet.

D'altra banda, el mes de setembre la companyia especialitzada en components d'automòbil TE Connectivity va anunciar l'inici d'un ERO que ha afectat a 101 treballadors i treballadores d'un total de 380 llocs de treball que l'empresa té a Montcada i Reixac. El 30% de la producció actual de la planta de Montcada es farà a Alemanya, deslocalitzant així l' activitat.

La legislació laboral vigent derivada de la Reforma Laboral, abusiva i injusta, afavoreix aquest tipus d'actuacions per part d'empreses que pretenen deslocalitzar la seva producció per abaratir costos o per estratègia i genera, a més de situacions crítiques per a moltes famílies que viuen directa i indirectament d'aquestes empreses, situacions de desequilibri i d'insostenibilitat als territoris que abandonen.

Tot sembla indicar que ens trobem davant l'inici de la segona fase d'una crisi econòmica que de retruc aprofundeix en la crisi industrial, que amenaça amb desindustrialitzar gran part del país, convertir-lo en un territori de serveis, i tornar a sembrar situacions de desigualtat i de pobresa que les institucions públiques haurem de combatre amb tots els nostres recursos.

Catalunya necessita avançar-se a aquesta situació i urgentment començar a desplegar una estratègia de concertació social territorialitzada, que faci de parapet davant la inestabilitat, que aconsegueixi unificar els compassos dels agents econòmics i socials amb els de les institucions públiques i que permeti una actuació més directa, propera i eficient en els casos de conflicte.

Cal que les institucions catalanes executin els plans industrials que s'han aprovat i no s'han aplicat. Cal voluntat política i recursos per a que els plans "Més indústria" es duguin a terme immediatament, amb inversions per al seu desplegament, que acompanyin els processos de concertació, de modernització i de reindustrialització.

Per tot l'exposat, els grups sota signants proposen al Ple de l' Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords:

Primer.- Rebutjar la decisió de l'empresa multinacional Prysmian de tancar les seves plantes a Manlleu i Montcada i Reixac, deixant al carrer a prop de 500 treballadores i treballadors.

Segon.- Rebutjar la decisió de l'empresa multinacional TE Connectivity per l'acomiadament de 101 treballadors/es a la planta de Montcada i Reixac i exigir-li un pla de garantia de futur que doni estabilitat i seguretat a la plantilla i que garanteixi la continuïtat de l' activitat.

Tercer.- Expressar la nostra solidaritat i el total suport a la plantilla de Prysmian en les mobilitzacions i accions que emprenguin per evitar el tancament de l' empresa.

Quart.- L’Ajuntament de Ripollet es posa a disposició dels treballadors i treballadores afectats per tal d’acompanyar-los en aquest procés i donar-los el suport que necessitin.

Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que inici una mediació amb les empreses General Cable i TE Connectivity per tal que es puguin mantenir aquests llocs de treball a les comarques afectades.

Sisè.- L’Ajuntament de Ripollet, a través de la seva alcaldia, es compromet a treballar amb els Ajuntaments dels municipis dels treballadors i treballadores afectats per tal de donar-los suport i ajudar-los a buscar una solució mitjançant una mediació amb l’empresa.

Setè.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Ripollet a treballar des del “Pacte per la Reindustrialització, del Vallès Occidental” per coordinar accions conjuntes per preservar l’activitat productiva i els llocs de feina i promocionar mesures per afavorir un teixit productiu de qualitat.

Vuitè.- Instar la Generalitat de Catalunya al total desplegament del Pacte Nacional per la Indústria i que vetlli pel manteniment i reforç de l’activitat industrial a la nostra comarca.

Novè.- Exigir a l'Estat la derogació de la Reforma Laboral de 2012 que facilita acomiadaments com els que estem vivint els darrers dies al nostre territori.

Desè.- Comunicar aquests acords a la Direcció General de Prysmian i TE Connectivity, als Comitès d'empresa de Prysmian i TE Connectivity, al Departament de Treball de Ia Generalitat de Catalunya, al Servei d'Ocupació de Catalunya, al Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo, a les federacions d'indústria de CCOO i UGT i a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

*****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: Unanimitat de tots els grups.