Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Incineradora de residus de Cercs

Moció contra la incineradora de residus situada a l'antiga central tèrmica de Cercs, presentada pel grup municipal de Ara Decidim Ripollet (R/E 2019/17.609).

Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern de Cercs va anunciar el dia 1 d’octubre, que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa l’antiga central tèrmica de Cercs per cremar residus industrials. Tirar endavant aquest projecte comportaria afegir més emissions i impactes ambientals al medi i ala salut de les persones que viuen a la comarca. A més suposa un sabotatge contra la situació d’emergència climàtica actual.

Aquest projecte contradiu la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE), que estableix que la recuperació de matèria dels residus és prioritària per davant de la “recuperació energètica” i planteja un canvi en la prioritat de la gestió pública de residus. La valorització energètica no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus i no és la via correcta en la gestió de residus, on s’hauria de prioritzar per sobre de tot la reducció en origen.

La crema de 1000 tones de residus diaris comportaria un evident risc per la salut de les persones i també el Medi. No hi ha cap filtre que retingui les microparticules i els contaminants que genera la combustió, com dioxines i durans, Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte hivernacle, gasos àcids, partícules superfines, etc. De fet amb aquest model de producció d’energia es generen el doble d’emissions de CO2 que cremant carbó, a més de les altres emissions tòxiques. Totes aquestes substàncies contaminants, tal i com demostren els estudis científics, un cop alliberades al medi, es bioacumulen i s’incorporen als organismes vius, les plantes, animals i persones, provocant greus malalties.

Aquesta macro-instal·lació de crema de residus industrials va contra el projecte de comarca verda, per qual molts berguedans i berguedanes estan treballant. També va contra el turisme de qualitat de muntanya, la producció d’aliments ecològics, el repoblament de la comarca, entre d’altres, i marca un punt de no retorn després de la feina feta per part de la població i les entitats del Berguedà. L’afectació sobre la qualitat de vida dels berguedans i berguedanes serà molt negativa, i comportarà la destrucció de llocs de treball, especialment en sector turisme, i un efecte amplificador en el despoblament que ja pateix el Berguedà, entre altres conseqüències econòmiques.

Diverses entitats locals i comarcals i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la comarca han creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que no es tiri endavant aquest projecte, per tal de protegir el territori i la gent que hi viu.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Ripollet assumeix els següents:

ACORDS

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Ripollet a la incineradora de residus industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs.

SEGON.-Adherir formalment el municipi de Ripollet a la plataforma Anti-incineradora de Cercs. 

TERCER.-Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals, i l’aprovació d’una llei catalana de Residu Zero.

QUART.- Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs i a la Plataforma Anti-incineradora de Cercs.

***** 

L’acord s’adopta per votació: Ordinària, i per tant, esdevé acord   plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 18. Dels grups de Ara Decidim Ripollet, PSC-CP, ERC-ARA-AM i SOM Ripollet.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 3. Del grup de C’s.