Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als CASALS D'ESTIU, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol a espais municipals.

Unitat gestora Drets

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA     

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 17 de març al 16 de juny de 2023 (ambdós dies inclosos) FORA DE TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria 2023:

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2024.  EN TERMINI

 

 

Documentació per a la justificació de la subvenció: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per més informació podeu consultar: