Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per a projectes i activitats sense ànim de lucre de l'àmbit de DRETS SOCIALS, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per projectes i activitats d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet de l’àmbit de Drets Socials, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

 

COMENÇAR LA PRESENTACIÓ EN LÍNIA     

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Any 2023

Del 21 de març al 28 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2024.

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció convocatòria 2023:

 
Documentació per a la justificació de la subvenció convocatòria: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per a més informació podeu consultar: