Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per a projectes i activitats sense ànim de lucre de l'àmbit de DRETS SOCIALS, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions per projectes i activitats d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet de l’àmbit de Drets Socials, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

OBERT EL TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L'ANY 2022 FINS EL 31/03/2023

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

Podeu descarregar: 

Documentació per a la justificació de la subvenció: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per a més informació podeu consultar: 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 27 de juliol fins el 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos).

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

FORA DE TERMINI

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023.

EN TERMINI