Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Periodicitat de les sessions

Calendari de reunions del Consell municipal d'Esports

El Consell Municipal d’Esports s’ha constituït el dia 04 de juliol de 2022.

El Ple del Consell  es reunirà, de manera ordinària, semestralment. Podrà reunir-se extraordinàriament si és necessari.

La Comissió Permanent com a mínim, una vegada al trimestre i, de forma extraordinària, les vegades que siguin necessàries a proposta de la presidència o a petició d’un terç dels seus membres.