Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Subvencions per entitats i associacions esportives

Es fan públiques les convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva per als projectes i activitats tant culturals com esportives d’entitats i associacions locals sense ànim de lucre.

L’objecte d’aquestes convocatòries és fixar els criteris i regular el procediment de la sol·licitud, tramitació, concessió, lliurament i justificació de les subvencions atorgades, segons estableix el Pla Estratègic de Subvencions 2022-24 de l’Ajuntament de Ripollet, aprovat pel Ple celebrat amb data 23 de desembre de 2021 i publicat al BOP de Barcelona amb data 31 de gener de 2022. En definitiva, la finalitat és dotar a les entitats esportives i associacions sense ànim de lucre de recursos que contribueixin al finançament de les seves activitats realitzades al llarg d’aquest any.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Ripollet per al període 2022-2024, les subvencions regulades en la present convocatòria estan orientades a: L’Eix estratègic: Enfortir la capacitat cultural, educativa i esportiva.

Amb l’objectiu general de promocionar l’activitat esportiva per a consolidar i augmentar el nombre de ciutadans i ciutadanes a la pràctica regular de l’esport i garantir la millora en qualitat de les activitats i de la pràctica de l’esport, les subvencions esportives es concreten en 8 línies:

  1. Participació al programa d’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet. 
  2. Col·laboració d’entitats esportives en l’organització de les activitats del programa d’esport escolar organitzades i promogudes per l’Ajuntament de Ripollet 
  3. Participació d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars 
  4. Organització d’esdeveniments i actes esportius 
  5. Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi 
  6. Formació esportiva per a persones entrenadores, monitores i vinculades a les entitats esportives, AMPAS, AFAS i associacions de veïns del municipi. 
  7.  Promoció i foment de l’esport femení. 
  8.  Suport als desplaçaments de l’esport fora de Catalunya 

Enllaços d'interés:

- Atorgaments subvencions esportives 2023

- Justificacions subvencions esportives 2023