Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resolució del greuge

Com es resolen les queixes o reclamacions presentades davant la Defensora de la Ciutadania.

La Defensora ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos. La seva resolució pot consistir en:

- L'estimació de la queixa presentada i, per tant, podrà formular recomanacions, suggeriments, advertiments i recordatoris a l'Ajuntament, encara que en cap cas tindran caràcter executiu ni podran modificar resolucions administratives.

- La desestimació de la queixa presentada i, per tant, informarà als reclamants dels motius pels quals considera que l'actuació de l'Ajuntament és adequada.

En tots els casos, la Defensora comunicarà la seva resolució per escrit, en suport físic o electrònic, a la persona interessada, a l'Alcalde/essa i als àmbits/serveis municipals afectats.

Anualment, durant el primer trimestre, la Defensora presentarà a l'Ajuntament una memòria de les seves actuacions de l'any anterior i l'exposarà oralment en una sessió plenària on podran intervenir tots els grups municipals.