Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quan no pot intervenir la Defensora de la Ciutadania?

En quins casos la Defensora de la Ciutadania no pot actuar.

La Defensora de la Ciutadania no pot intervenir quan:

- Les queixes estan fora del seu àmbit d'actuació o no estan motivades per l'actuació de l'administració municipal.

- Les queixes són anònimes, denoten mala fe o no tenen fonament.

- La tramitació de les queixes pot comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.

- Les queixes estan relacionades amb peticions, sol·licituds o recursos efectuats a l'Ajuntament i per als quals el consistori encara està en termini per resoldre'ls o contestar-los.

- Ha transcorregut més d'un any dels actes denunciats. L'any comença a comptar a partir de l'endemà de la notificació de l'acte denunciat, l'endemà de la finalització del termini per a resoldre sense que s'hagi resolt, o a partir de la data en què es té coneixement de l'actuació denunciada.

- Les queixes es refereixen a actuacions que han estat objecte o estan pendents de resolució judicial.

- Es presenten greuges pels quals l'ordenament jurídic estableix un procediment específic diferent.

- Les queixes són formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l'administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o servei.