Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quan intervé la Defensora de la Ciutadania?

En quines ocasions es poden fer servir els serveis de la Defensora de la Ciutadania.

La Defensora de la Ciutadania pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu que li presenti una queixa o reclamació i que demostri un dret o un interès legítim sobre l'objecte de la queixa. Els greuges presentats han d'estar relacionats amb assumptes o matèries que siguin competència de l'Ajuntament de Ripollet.

Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu també pot formular consultes relacionades amb l'àmbit d'actuació de la mateix Defensora.

I quan les circumstàncies ho requereixin, el/la Defensor/a pot promoure accions d'ofici, per iniciativa pròpia.

Pot intervenir davant de:

- Errors, incoherències o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals.

- Casos de tracte indegut.

- Retards indeguts en l'actuació administrativa.

- Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.

- Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.

- Actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.