Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com presentar una queixa o reclamació?

Quins són els procediments per a sol.licitar l'actuació de la Defensora de la Ciutadania.

Les queixes s'han de presentar per escrit, en suport físic o electrònic, del qual s'acusarà recepció. Quan les queixes es facin de forma oral i presencial, la Defensora amb el seu equip hauran de transcriure les queixes perquè les persones que les formulin puguin signar-les.

La persona que formula la queixa ha d'acreditar la seva identitat, ja que no s'acceptaran aquelles que es presentin de forma anònima. En cas que la persona que presenta la queixa actuï en representació d'una altra, caldrà presentar l'autorització pertinent i les dades que acreditin a les dues persones.

La queixa ha d'incloure l'exposició dels fets, així com els antecedents i la documentació relacionada que la persona consideri oportuna per aclarir el cas i ajudar en l'estudi del greuge. Per facilitar la presentació de la queixa, la ciutadania disposa d'un formulari amb tota la informació requerida.

Les queixes, que es trametran internament de forma immediata a la Defensora, s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Ripollet, ubicat a la Casa Oberta d'Atenció Comunitària o bé a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ripollet.

En el termini de deu dies des de la data del registre de la queixa, la Defensora comunicarà a la persona que l'ha presentat la seva admissió i l'inici del procediment per resoldre-la, o en cas contrari, la no admissió de la queixa i els motius pels quals s'ha desestimat.