Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com actúa la Defensora?

Característiques de la figura de la Defensora de la Ciutadania.

La Defensora compleix les seves funcions amb independència i objectivitat i garantint la plena confidencialitat de les dades personals que tracti. La seva actuació està regulada pel Reglament del Defensor/a de la Ciutadania de Ripollet, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 2018.

No és cap jutge i, per tant, no dicta sentències ni imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives. Té, però, la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot adoptar fórmules d'acord o conciliació.

L'administració municipal i, en general, tots els organismes, instituts i empreses dependents de l'Ajuntament, auxiliaran amb caràcter preferent i urgent el/la Defensor/a en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa o actuació.

 

L'atenció a la ciutadania té caràcter gratuït per a totes les persones.