Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fons de Recuperació de la Unió Europea

Moció per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10 per cent dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea. Presentada pel grup de C’s.

El passat dia 25 d'octubre de 2020, el President del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, es va comprometre en el marc de la 23a Conferència de Presidents Autonòmics, assegurant que un 40% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea serien gestionats directament per les comunitats autònomes i un 10% per les entitats locals, tot això, davant la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Els fons europeus ens ofereixen una oportunitat que no podem desaprofitar, però en cap cas poden convertir-se en una despesa sense cap control per part de les administracions. El reglament aprovat per la Unió Europea per a la gestió d'aquests fons inclou condicions molt taxades per a la destinació de les inversions i condiciona la seva percepció al fet que hi hagi reformes que compleixin amb les recomanacions del Semestre Europeu, com ara que els fons siguin destinats preferentment a projectes vinculats amb la digitalització i la transició ecològica, per promoure la transformació del model productiu actual.

Mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, amb el suport de el Grup Parlamentari de VOX, de mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, parteix d'una premissa que no s'ajusta a l'esperit del Fons de Recuperació i Resiliència, en què l'Administració pública no ha de ser protagonista, sinó un simple agent habilitador i facilitador de les accions que requereix la nostra societat i economia, sense tenir en compte la necessària rendició de comptes i amb una més que preocupant falta de transparència en la gestió d'aquests fons.

Cal apostar per una eliminació de barreres burocràtiques i l'agilització dels processos administratius vinculats a la gestió dels fons europeus Next Generation, actualment bloquejada perquè el Govern d'Espanya decideixi de forma autònoma i sense rendició de comptes el destí de les inversions que seran finançades amb aquests fons.

Cal reforçar els mecanismes de control, d'avaluació, selecció i fiscalització dels projectes. Els fons europeus han de repartir amb la més estricta objectivitat i sense que els interessos partidistes estiguin per sobre de la necessària ajuda a sectors com els autònoms, les empreses i les famílies. Per això, és imprescindible la creació d'una Agència Independent de Reconstrucció i Reformes que vetllarà per una execució transparent, eficient, equilibrada i despolititzada dels recursos procedents de la Unió Europea i que treballi conjuntament amb el poder legislatiu, executiu, les comunitats autònomes i les corporacions locals, acompanyats per professionals destacats del món acadèmic, de la societat civil i empresarial, comptant amb la participació activa i vinculant de les comunitats autònomes i les corporacions locals, assegurant la sostenibilitat en el temps de les reformes i els plans d'inversió.

El passat 18 de febrer de 2021, el Senat d'Espanya va aprovar una moció, tot i el rebuig dels Grups de el PSOE i VOX, demanant repartir els fons europeus amb els ajuntaments, un mínim del 10%, tal com es va comprometre el President del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, el passat 25 d'octubre de 2020. el PSOE va rebutjar aquesta moció adduint "la falta de recursos intel·lectuals per part dels ajuntaments", per tant, negant la participació i que els ajuntaments tinguin veu en el repartiment d'aquests fons procedents de la Unió Europea, demostrant que l'estratègia que s'ha elaborat des del Govern d'Espanya per gestionar aquests fons, és essencialment centralitzadora, sense tenir en compte a l'administració més propera als ciutadans, la local, sense criteris de transparència ni rendició de comptes i anteposant els interessos partidetes als dels ciutadans.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de l'Ajuntament de RIPOLLET, presenta els següents acords:

PRIMER.- L'Ajuntament de Ripollet insta el Govern d'Espanya a dur a terme la moció aprovada al Senat perquè les administracions locals puguin disposar directament d'un mínim de el 10% dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.

SEGON.- L'Ajuntament de Ripollet insta el Govern d'Espanya a establir i fer públics els mecanismes i criteris necessaris i requerits pels ministeris pel repartiment dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.

TERCER.- L'Ajuntament de Ripollet insta el Govern d'Espanya a crear una Agència Independent de Reconstrucció i Reformes, que asseguri la màxima objectivitat i transparència en el repartiment dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea i que compti amb la participació activa i vinculant de les Administracions Locals.

QUART.- Traslladar aquests acords a Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Província (FEMP), a l'Senat d'Espanya, a Congrés dels Diputats i els seus Grups Parlamentaris representats, així com a el Govern d'Espanya i a President de Govern.

-----

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.