Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola Tiana de la Riba com a Institut Escola

Moció per l’estudi i incorporació de l’Escola Tiana de la Riba com a Institut Escola en la planificació educativa de Ripollet. Presentada pel grup d’Ara Decidim Ripollet.

El 20 de maig de 2019, el Consell Escolar de l’escola Tiana de la Riba va aprovar per unanimitat realitzar els tràmits per fer les passes necessàries per ser Institut Escola d’una línia, a partir de la demanda inicial de les famílies i el debat del claustre. Un debat que el novembre de l’any passat, es va fer extensible als portaveus d’aquest plenari.

Aquesta demanda sorgeix des del propi projecte educatiu i l’exploració de la seva continuïtat amb l’objectiu de sumar al divers i ric projecte educatiu de ciutat, però també per afrontar els nous reptes educatius, urbanístics i demogràfics del territori amb una mirada a llarg termini.

La situació geogràfica dins del barri Can Tiana-Pont Vell, fronterer amb Cerdanyola del Vallès, el riu Ripoll i l’autopista C-58, fa que els desplaçaments siguin més habituals cap a Cerdanyola que cap a Ripollet. La destacada situació geogràfica fa que un nombre important d’alumnes optin per fer l’educació secundària obligatòria en centres diferents (fins a 7 alguna vegada).

Això, sumat a la manca d’equipaments del barri, fa que l’arrelament i el desenvolupament personal i social en el territori sigui dificultós.

L’escola ha apostat i té un compromís educatiu 360, en l’educació a temps complet. Creant sinergies amb els agents educatius, de lleure o veïnals del barri s’ha intentat donar resposta a les demandes i necessitats dels infants i famílies per tal de millorar els aprenentatges des de la personalització dels aprenentatges i la reducció de desigualtats educatives. També la globalització dels aprenentatges a través de propostes didàctiques creades per l’escola i que impulsa l'interès de l’alumnat ha ajudat a la millora del barri i dels veïns i de les veïnes.

Des de la comunitat educativa de l’escola s’inicia aquest repte amb il·lusió i amb la voluntat d’aportar i enfortir noves mirades positives cap a l’Educació pública de Ripollet. Amb una filosofia oberta per incorporar dinàmiques, metodologies i la incorporació d’entitats i agents del nostre entorn, caminant cap a una educació a temps complet.

D’acord amb tot això, els grups municipals sotasignants proposem l’adopció dels següents

ACORDS:

1r - Instar al Govern de la Generalitat que, a través del Departament d’Educació, que s’inclogui la viabilitat i l’estudi d’un futur Institut-Escola Tiana dins la planificació actual de Ripollet pels propers cursos. Tot això d’acord amb els articles 44, 45, 162 i 159 de la LEC, que determina les competències dels Ajuntaments en la participació de la programació general d’ensenyament.

2n - Instar al Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Educació, que l’estudi d’aquesta opció educativa es comenci a realitzar el més aviat possible amb l'objectiu que si és beneficiosa per tot el municipi pugui esdevenir una realitat el curs 23\24.

3r - Per part de l’Ajuntament, començar a estudiar el terreny adjacent a l’escola per tal d’explorar les possibilitats arquitectòniques i fer possible els espais necessaris per un futur institut escola, i/o nous espais que reforcin l’educació a temps complet i el desenvolupament comunitari a través dels agents del barri.

----

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.