Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llei per el dret de l'habitatge

Moció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) d'iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge. Presentada conjuntament pels grups d'Ara Decidim Ripollet, PSC-CP, SOM Ripollet i el regidor no adscrit, senyor Eugeni Montanuy Royo i subscrita també en Junta de Portaveus pel grup de C’s.

El Govern està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge, l'esborrany entrarà en el Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament a Congrés per al seu debat i aprovació.

Després 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el territori. I en aquest sentit ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret fonamental.

La crisi habitacional és innegable: més de 32.000 persones patint sense llar; 12 milions de persones en risc d'exclusió social; més d'1 milió de desnonaments entre 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar que hagués menors o persones grans dependents.

A Espanya, el 36,1% de la població destina més de l'40% dels seus ingressos al pagament d'habitatge i subministraments bàsics; i altres milers de llars joves ni tan sols poden constituir-se. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable.

A l'Estat espanyol els habitatges socials representen un 2,5% de el parc d'habitatges principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn (Països Baixos 30%, Àustria 24%, Regne Unit 17,6%, França 16,8%).

La majoria social porta massa anys suportant als que posen els seus beneficis privats per sobre de la vida i la salut de milions de persones. És el moment que les administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat, l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes ens mereixem.

Per tot l'anteriorment exposat, es proposa a Ple de l'Ajuntament de Ripollet l'adopció del següent

ACORD

Donar suport a la Iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge incloent, com a mínim, les següents 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori:

  1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequada com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i evitant que cap persona pateixi situació de sense llar.
  2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans forquilles; i en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.
  3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim a un 20% del conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional de forma prioritària.
  4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i estabilitat als llogaters del conjunt de país.
  5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.
  6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.
  7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.
  8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme. És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpori aquestes demandes d'afectades i societat civil, que afecten a la dignitat de les persones i als Drets Humans, blindi les legislacions autonòmiques més progressistes i doni compliment d'una vegada a l'PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels Tribunals Europeus, sense retardar la seva aplicació a desenvolupaments normatius posteriors.

Finalment, com el proper dia 9 de maig finalitza l'estat d'alarma i també l'actual decret, considerant que a partir d'aquesta data s'iniciaran procediments que implicaran una explosió de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional, exigim l'ampliació de l'actual moratòria dels desnonaments fins a l'aprovació de la Llei d'Habitatge que els eviti definitivament.

-----

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.