Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plataforma "No al tribut transport AMB"

Moció ciutadana de la plataforma “No al tribut transport AMB” de les Associacions de Veïns de Ripollet, i consensuada també per tots els grups municipals i el regidor no adscrit.

Les associacions de veïns de Ripollet, juntament amb la plataforma unificada dels 18 municipis de la segona corona, sol·licitem al nostre alcalde i als grups municipals l’aprovació d’aquesta moció al pròxim Ple de l’Ajuntament així com la seva presentació i defensa al proper plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès que han passat gairebé 24 mesos des de la implantació del tribut, l’AMB ha incomplert tots els acords signats en quant a integració de títols socials, gestió de 2/3 parts del transport públic interurbà, no s’ha presentat cap pla de transport públic a cap dels 18 municipis ni a curt, mig o llarg termini.

Atès que la ciutadania i les plataformes municipals “No al tribut AMB” hem demanat durant un any que no s’apliqui el cobrament del tribut metropolità fins a disposar d’un nivell de servei de transport públic col·lectiu que sigui equiparable als municipis de la primera corona.

Atès que, a dia d’avui, la ciutadania dels municipis de la segona corona ha fet més que públic el seu rebuig a la implantació d’aquest tribut merament recaptatori i així ho hem fet saber a les nostres manifestacions i concentracions a les places de la vila, així com d’altres actuacions com la recollida de signatures a cada municipi, al Síndic de Greuges, i un llarg etcètera.

Per tot això, la plataforma “No al tribut Transport AMB Ripollet” sol·licita l’adopció dels acords següents:

Primer.- Demanar a l’AMB la inclusió de la disposició transitòria primera per la qual els 18 municipis de la segona corona estàvem exempts del pagament del tribut metropolità fins a equiparar serveis de transport amb els ciutadans de la primera corona.

Segon.- Si jurídicament no fos possible la inclusió de la disposició transitòria primera, sol·licitem la creació d’un nou articulat per part de l’AMB mitjançant el qual els ciutadans de la segona corona bonifiquen el 100 per cent del tribut fins a poder equiparar serveis.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els presents